Menu Close

Projektai

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras nuo liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, LT-67128, Lazdijai. tel. (8 318) 51070, +370 69859232, +370 64719705 el.p. info@lazdijuspc.lt, internetinė svetainė www.lazdijuspc.lt

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras iš projekto skirta iki 466099,14 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Viešinimo plakatas su visais partneriais

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

 

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras, kaip projekto partneris nuo 2023 m. balandžio 17 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Lazdijų rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas: Sukurti palankias sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto tikslinė grupė: nuolatiniai Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro VDC lankytojai.

Projekto rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus plečiami Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrai, atliekant patalpų remontą naujose erdvėse bei įsigyjant naujos įrangos ir baldų. Tikimasi, kad išplėtus vaikų dienos centrų veiklą, bus įgyvendintos šeimos problemų sprendimo prevencinės priemonės, kurios sudarytų galimybes vaikui augti savo šeimoje, bus išvystytos bendruomenėje teikiamos vaikų socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos, padidės nuolatinių lankytojų skaičius centruose. Sutvarkytos patalpos vaikų dienos centrų veiklai adresu Ateities g. 6, Veisiejai., Lazdijų r. (Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto VDC) bei sutvarkytos patalpos adresu Vytauto g. 13, Lazdijai (VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro VDC).

Bendra projekto vertė: 246 907 Eur. Iš jų: ES lėšos – 152 739,00 Eur.

Projekto vykdytojas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras ir Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas.

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-20.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-04-30.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Informaciją pateikė

Sandra Sinkevičienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. 8 613 94 507
El. p. sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt

 

2022 m. tęsiamas projektas „Socialinių įgūdžių palaikymas ir galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimas“

Projekto tikslas –  suteikti neįgaliesiems didesnes galimybes socialinių įgūdžių palaikymui ir savarankiškumui.

Lazdijų miesto gyventojai, turintys negalią, dalyvaus projekto veiklose, kurių metu bus organizuojamos meno, šokio terapijos,

teikiamos psichologo konsultacijos bei asmeninio asistento paslaugos.  Projekto veiklos bus vykdomos centro patalpose

arba centro vidiniame kieme (lauke) priklausomai nuo užsiėmimo pobūdžio ir oro sąlygų. Projektas įgyvendinamas kartu

su partneriu – Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetu. Projekto metu partnerio 2 savanoriai aktyviai prisidės

teikiant informavimo, konsultavimo paslaugas, organizuojant terapijų užsiėmimus, viešinant projektą.

Bendra projekto vertė 30476,35 eurai, toje sumoje savivaldybės biudžeto lėšos 2138,66 eurai skirta iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Projekto trukmė iki 2022-06-30.

Kviečiame dalyvauti projekto veiklose.

Informacija atnaujinta 2022-02-03

Skip to content